Nier- of blaasstenen bij uw paard?

Nierstenen variëren doorgaans in grootte van een zandkorrel tot een kastanje; de klachten nemen toe met de grootte. De kleinere stenen worden als ze losraken meegespoeld en geven dan aanleiding tot pijn en meestal iets bloed in de urine; grote stenen blijven vaak symptoomloos achter, maar kunnen een schuilplaats worden voor bacteriën, met recidiverende urineweginfecties tot gevolg, of kunnen leiden tot verstopping van een afvoersysteem.

Nier- en blaasstenen komen bij paard, pony of ezel vaak voor en zijn soms zeer pijnlijk. De aanwezigheid van een niersteen wordt met vakjargon “Nefrolithiasis” genoemd. Middelgrote stenen raken op hun weg naar de blaas dikwijls beklemd, vooral in de urineleider, waardoor hevige “koliekaanvallen” ontstaan en bloed in de urine wordt waargenomen.

Ondersteun uw paard met Urolox!

Speciaal voor Nier- en blaasstenen heeft de Chinese kruidengeneeskunde de formule Urolox ontwikkeld.

Urolox, een uitgebalanceerde Chinese kruidenformule, maakt nier- en blaastenen ronder en kleiner. Doordat de stenen in omvang afnemen en urinewegen zich openen, worden de gereduceerde stenen afgevoerd via het urinekanaal. Bij een acute aanval van nierstenen, is hulp van de dierenarts noodzakelijk.

Juiste oplossing

Vragen?: Heeft u een vraag over deze kruidenformule, stuur dan een e-mail aan:info@huisdierenapotheker.com Of neem telefonisch contact op via 0548-512033 op werkdagen tussen 11.00 – 12.00 uur.

0