Invloed van stof en pollen op luchtwegen!

Luchtwegaandoeningen vinden vaak hun oorzaak in een allergische reactie. Allergie vindt zijn oorzaak door het inademen van stof en pollen in de lucht. Een probleem dat vaak bij paarden en pony’s voorkomt.

Symptomen van luchtwegaandoeningen t.g.v. van een allergische reactie zijn:
ontstoken ogen.
snot, niezen.
hoest, kortademig.

De stal moet stofvrij zijn en hooi of stro mag niet worden opgeslagen in de stal. En geen stoffig hooi voeren.

Waarom Chinese kruiden?

De traditionele Chinese geneeskunst richt zich op balans in het lichaam, dus op harmonie. Wanneer energiebanen niet meer in evenwicht zijn, raakt de balans zoek en wordt het lichaam ziek.

Juiste oplossing

Vragen?: Heeft u een vraag over deze kruidenformule, stuur dan een e-mail aan:info@huisdierenapotheker.com

0