Ongewenst gedrag bij uw paard?

Doordat de oogkas van het paard/pony vrijwel aan de zijkant van het hoofd is ingebouwd, is het panoramische gezichtsveld veel groter dan bij de mens. Het gezichtsveld bij een paard/pony bedraagt bijna 340 graden, en merkt zaken op die de ruiter nog lang niet heeft waargenomen.
Omgaan met paarden leert ons hun gedrag te ontdekken. Van groot belang is het wennen aan het zadel en het verdere leerproces. Dat wil zeggen, dagelijkse omgang en praten met het paard, uitmesten van de stal (waar het paard blijft in de stal), het meevoeren aan het halster, transport in de trailer, etc. zijn van essentieel belang.
Het gedrag in de dressuur- of springenring kan soms te wensen over laten. Sommige paarden of pony’s raken opgewonden en bederven zodoende hun taak in de ring.

Oorzaak van afwijkend gedrag kunnen zijn:

  • angst;
  • schrikken;
  • stress;
  • agressie;
  • te heet, etc.

Uw paard onder controle door middel van Nostress!

Nostress, een milde en uitgebalanceerde kruidenmix, geeft uw paard of pony weer inwendige rust en zal daardoor minder direct en minder heftig reageren op bepaalde situaties. Het bijkomende grote voordeel hiervan is dat u daardoor in de gelegenheid bent om uw paard of pony opnieuw te socialiseren d.w.z. opnieuw kunt leren omgaan met die specifieke situatie waarin hij het ongewenste gedrag vertoont.

Denk niet dat u er bent door eenvoudig Nostress toe te dienen, het is een combinatie van Nostress en opnieuw socialiseren. De combinatie van Nostress en opnieuw socialiseren geeft bij 70 tot 80% van de paarden en pony’s resultaat.

Juiste oplossing

Vragen?: Heeft u een vraag over deze kruidenformule, stuur dan een e-mail aan:info@huisdierenapotheker.com Of neem telefonisch contact op via 0548-512033 op werkdagen tussen 11.00 – 12.00 uur.

0